Pages - Pagina's

1 Nov 2011

From the Solomon islands to Vanuatu
After five days in Vanikoro we leave on Friday 29 July 2011 to go to Vanuatu. The Banks and Torres islands are only 80 nautical miles south from Vanikoro, but we prefer to sail straight to Luganville, Espiritu Santo island some 240 Nm to the south. We encounter a slight easterly wind and a sizeable swell from the west. We make good progress using the combined force of engine and sails. Around sunrise the next day we sail through the Banks and Torres islands headed for Santo. The engine behaves itself, there are no problems with cooling water or diesel. It is a pleasant sail with fine weather and 5-10 knots of wind. The expectation on Sunday morning is that we will reach Santo after sunset, so we make the engine run faster, but lucky for us the wind speed increases a bit and the direction gets better too. Our speed increases from 3.5 to 5 knots and we will make landfall before sunset. While cruising along Santo we see other yachts again, six in total, just as many as in two months of cruising through the Solomon islands. Around 4 'o clock we anchor behind Ais island, carefully navigating around the many reefs, having sailed 227 nautical miles in 53 hours, an average speed of 4.3 knots, a quick journey for the Vaarwel. We insert the Vanuatu sim card (exchanged with another yacht) in our mobile phone and send a text message to the Netherlands. Rieneke calls us back, the first contact after a whole month without phone or email.
Van Solomon eilanden naar Vanuatu
Na vijf dagen in Vanikoro varen we weg op vrijdag 29 juli 2011 met als reisdoel Vanuatu. De Banks en Torres eilanden zijn maar 80 zeemijl naar het zuiden, maar liever gaan we naar Luganville op Espirito Santo eiland zo'n 240 zeemijl zuidwaarts. We hebben een lichte oostelijke wind en een flinke deining uit het westen. Met motor plus zeilen erbij komen we goed vooruit. Rond zonsopgang de volgende dag varen we tussen de Banks en Torres eilanden door, op weg nar Sanot. De motor gedraagt zich, er zijn geen problemen met koelwater of diesel. Het is een plezierige tocht met rustig weer en 5-10 knopen wind. Zondagochtend lijken we na donker pas aan te komen, dus zetten we de motor harder, maar gelukkig neemt de wind wat toe en draait, zodat we halve wind varen. Dat is heel gunstig als je motorzeilt. Joop zijn humeur gat op en neer met de windveranderingen. Onze snelheid neemt toe van 3,5 naar 5 knopen en nu halen we Santos vóór donker. Als we langs Santos varen zien we weer zeilboten, zes in totaal, net zoveel als in twee maanden in de Solomon eilanden. Om vier uur ankeren we achter Ais eiland, goed mikkend om de nodige riffen te vermijden, na 227 mijl varen in 53 uuur, oftewel 4.3 knoop gemiddeld, snel voor de Vaarwel. We stoppen de geruilde sim kaart voor Vanuatu in ons mobieltje en sturen een sms naar Nederland. Rieneke belt ons terug en we hebben weer kontakt na een maand zonder telefoon of email.

At night a front passes with rain and a sudden wind change to north westerly wind, not too ferociously luckily. The next morning we have trouble getting the anchor up, the chain is wound around a big bolder. We motor to Luganville and anchor in front of the beachfront hotel just after lunch. We launch the dinghy and quickly head to town for clearing in and to go shopping. We were here 7 years ago at the beginning of our cruise through the Pacific, Australia and south east Asia. Luganville has grown and acquired many more (fancy) shops and is becoming a real town. Having come this far, we are now confident that we will get back to New Zealand this year. We stay two days in Luganville for shopping and using the internet. We enjoy the french stick breads with cheese, as well as the variety of vegetables on the produce market. We haul 70 litres of diesel in jerry cans back to the boat to replenish our diesel stores. Another pleasure craft, the Codine, pumps 21000 litres of diesel prior to its journey to Honiara. A top-up according to its New Zealand captain John. Sailing boats are a lot cheaper to run. We leave again as quickly as possible, because a strong south easterly wind is expected, which will blow straight into the anchorage and make it very uncomfortable. The trip to Palikula Bay is very uncomfortable too, but once there we are well protected by reefs and a peninsula. In Palikula Bay we weather the heavy weather, hearing the ocean swell crashing on the outer reefs. Hanneke fills a container to produce ginger beer, while Joop produces banana-ginger jam. You guessed it, the ginger is very cheap in the Luganville market. We go for a long walk to the end of the road, to a decaying ship yard.
's Nachts trekt er een front over ons heen met regen en plotsklaps wind uit het noordwesten, waardoor we aan lager wal liggen. Het waait gelukkig niet echt hard. Wel kost het moeite om de ankerketting los te krijgen de volgende ochtend, die zit om een steen heen. We moteren naar Luganville en ankeren daar voor het beachfront hotel net na de lunch. Hup de bijboot in het water, want we willen nog inklaren en boodschappen doen. Het lukt allemaal en en passant zien we dat Luganville wat meer stadse allure heeft gekregen sinds 7 jaar geleden, toe we hier ook waren met de boot. Dat was aan het begin van onze omzwervingen door de Pacific, Australië en zuid oost Azië. Het is nu wel zeker dat we erin slagen om dit jaar naar Nieuw Zeeland terug te varen. We blijven twee dagen in Luganville, voor inkopen en internetten. We genieten van stokbrood en kaas en de variëteit aan groente op de markt. We halen 70 liter diesel in jerrycans om de geslonken dieselvoorraad aan te vullen. Een ander pleziervaartuig, de Codine, neemt 21000 liter diesel in voor de tocht naar Honiara. Een top up volgens de nieuw zeelandse kapitein John. Dan zijn zeilboten toch iets zuiniger. Dan snel wegwezen, want de wind gaat hard uit het zuidoosten blazen en dat betekent dat we min of meer aan lager wal zouden komen te liggen. En dat is nooit een goed idee. Het is een onkomfortabele tocht naar Palikula baai, maar daar liggen we goed beschermd door riffen aan alle kanten en achter een schiereiland. Voortdurend horen we de deining op het buitenrif stuk slaan. In Palikula baai zitten we het zware weer uit. Hanneke maakt een jerrycan gemberbier en Joop bananen / gember jam. Je begrijpt de gember op de markt in Luganville is erg goedkoop. We maken een wandeling naar het einde van de weg waar een scheepswerf ligt weg te rotten.

Joop assembles the bicycle and goes shopping for fruit, vegetables and stick bread in Luganville, a distance of about 15 km. The sewing machine is put to good use again, this time to renew the covers that protect our inflatable dinghy against sunburn. We also help a fisherman with new fishing line and hooks, because a fish swam away with his old line. He gave us a delicious fish for it. For a change of scenery we head on Thursday 11 August to Peterson Bay and Oyster island, about 9 miles further north. When we get closer, we notice that six yachts are anchored just before the tricky reef passage, while more yachts are heading this way. The organiser (he flies a multitude of flags from his forestay) tells us that the Pacific Destinations regatta is arriving from Fiji and will all (22 yachts) anchor near Oyster island resort. Just like us. Luckily we do not have to wait till high tide before attempting the reef passage, allowing us to find a good spot, before the whole regatta arrives.
Joop zet de fiets in elkaar en fietst een paar keer naar Luganville, zo'n 15 km verderop voor groente en fruit van de markt en stokbrood natuurlijk. De naaimachine komt tevoorschijn en de dekjes die de bijboot tegen de zon beschermen worden weer opgelapt. We helpen een visser aan nieuwe vislijn en haken, want een vis was weggezwommen met alles en we krijgen van hem een lekkere vis. Voor de afwisseling varen we op donderdag 11 augustus naar Peterson baai en Oyster eiland, zo'n 9 mijl verderop. Als we in de buurt komen, zien we een zestal jachten geankerd, vlak voor de spannende rifdoorgang. En in de verte komen er nog veel meer boten aan. De organisator (te herkennen aan de vele vlaggen aan zijn voorstag) vertelt ons dat de Pacific Destinations regatta uit Fiji arriveert en met zijn allen (22 boten) bij Oyster ilsand resort gaan ankeren, net als wij. Gelukkig hoeven wij hoog water niet af te wachten, dus we kiezen gauw een goed plekje uit voor de hele meute arriveert.

After our lunch with raw fish salad, Hanneke sews sunbrella strips on the genua, while Joop rinses the laundry in the "Blue Hole". In several locations along this coast of Santo, fresh water pours out of a hole in the ground and flows out to sea, a few hundred meters further. This water is extremely clear, a beautiful blue green. This tourist attraction was free 7 years ago, but costs now 1000 vatu per person (NZ$ 12, US$10). Luckily there is nobody around to collect the money, because if a visit is already that expensive, imagine what rinsing your laundry in the Blue Hole will cost. The next day Joop cycles to Luganville (now 22 km) again, while Hanneke continues with the head sail. Saturday the wind finally veers to the south and we can finally leave Santo. In the afternoon we tackle the tricky reef passage and anchor again. This way we can leave after dark and sail to Ambae, an island 48 nautical miles due east. A night sail, because the wind is expected to shift back to the south east again soon. We leave at 8 o' clock in the evening, there is no wind and the sea is flat calm. Two hours later it blows 20 knots, increasing to 25 knots and we sail with the wind on the quarter. In the lee of Ambae, a high volcanic island, the wind disappears completely, blocked by the large volcano, then reappears again around the other side blowing 22 knots from the east. Almost straight on the bow. The last couple of miles are hard going and very slow, but by 8 in the morning we drop the anchor in a spectacular bay surrounded by high cliffs. Not quite our final destination on Ambae, that is a very protected bay around the corner, but first we enjoy the surroundings of this bay for a while.
Na de luch met rauwe vissalade naait Hanneke sunbrella stroken op het voorzeil, terwijl Joop de was gaat spoelen in het "blauwe gat". Op verscheidene plaatsen langs deze kust van Santo borrelt er zoet water uit een gat en stroomt dan naar zee, een paar honderd meter verder. Het water is extreem helder. Deze toeristiese attraktie was 7 jaar geleden nog gratis, maar nu 1000 vatu per persoon (7 euro). Gelukkig is er niemand om geld te innen, want als bezoeken al zo duur is, dan zal de was spoelen in een blauw gat wel helemaal onbetaalbaar zijn. De dag erop fietst Joop wederom naar Luganville (nu 22 km), terwijl Hanneke verder naait aan het voorzeil. Op zaterdag is eindelijk de wind naar het zuiden gedraaid en kunnen we weg. 's Middags varen we alvast door de rifpassage en ankeren dan weer. Nu kunnen we in het donker weg naar Ambae, een eiland 48 zeemijl naar het oosten. Een nachttocht want de wind gaat doorlopen naar zuidoost en dat willen we voor zijn. We vertrekken om 8 uur 's avonds, er is geen wind, een keurig vlakke zee. Twee uur later waait het 20 knopen, oplopend naar 25 knopen en zeilen we halve wind. In de lij van Ambae, een hoog vulkanies eiland, valt de wind even volledig weg, maar komt terug aan de andere kant van de grote vulkaan en blaast dan uit het oosten met 22 knopen, bijna recht op de neus. De laatste loodjes wegen flink zwaar en met de wind tegen is de snelheid wel een beetje uit de boot, maar om 8 uur 's ochtends kunnen we toch het anker laten vallen. In een spektakulaire baai omzoomd door hoge kliffen. Niet echt onze eindbestemming op Ambae, dat is een nog beter beschermde baai iets verder om de hoek, maar van het uitzicht in deze baai willen we toch ook een tijdje genieten.