Pages - Pagina's

27 Jan 2011

Ready to sail to Papua New Guinea        

The weather report looks good for crossing from the Sulawesi Sea into the Pacific next week. The chart below is the expected wind next week Tuesday, when we expect to be south of the south cape of Mindanao.
We are leaving tomorrow, Friday and want to arrive in Kavieng six to eight weeks later. We want to stop in Helen's reef and a few small islands.
Gereed om naar Papua Nieuw Guinea te zeilen

Het weerbericht ziet er gunstig uit om van de Sulawesi zee de Stille oceaan in the zeilen volgende week. De weerkaart laat de verwachte wind zien volgende week dinsdag als wij ten zuiden van de zuidkaap van Mindanao verwachten te zijn. Dus we vertrekken morgen, vrijdag, en hopen over zes tot acht weken in Kavieng te zijn. Onderweg willen we stoppen bij Helens rif en een paar kleine eilandjes.

The complete route to PNG is shown in our December 2010 blog "Time planning".
Onze hele route naar PNG is te zien in ons "Tijdsplanning" blog van December 2010.

22 Jan 2011

Happy Birthday Martha!
Gefeliciteerd Martha met je 80e verjaardag!

21 Jan 2011

From Kudat to Tawau
                Van Kudat naar Tawau        
We left Kudat on Thursday 13 January as planned. It took almost two hours to weigh the two anchors (together on one chain) which had been dug in for the last half year, disconnect the shore lines and stow the dinghy on board. Finally the boat is moving again. We leave Kudat at 10 in the morning and round the north cape of Borneo in the afternoon. From there we follow the beacons marking a safe route through the reefs. The (electronic) sea charts are quite accurate in Malaysia, we can really trust them. This buoyed route is used by large commercial ship and the many tugs and barges (with logs predominantly). Fishing boats are everywhere and we have to change course once to avoid a trawler dragging a net. The weather is very calm at night, just some showers during Joop's watch. Friday morning there are rain clouds everywhere, while we continue in a south easterly direction.
Zoals gepland zijn we op Donderdag 13 Januari vertrokken uit Kudat. Het kostte bijna twee uur om de twee ankers uit de bodem te trekken (samen op een ketting), die daar een half jaar hebben gezeten, de touwen achter los te gooien en de bijboot aan boord te hijsen. Eindelijk zit er weer beweging in de boot en varen we om 10 uur weg. We rondden 's middags de noordkaap van Borneo en volgen dan een bebakende route tussen de vele riffen door. In Maleisiƫ zijn de (elektronische) zeekaarten zeer nauwkeurig, we kunnen er echt op vertrouwen. Deze bebakende route wordt gevolgd door grote zeeschepen en ook de vele sleepboten met trekbakken (boomstammen voornamelijk). Vissers varen overal en we moeten een keer wijken voor een trawler met sleepnet. 's Nachts is het heel rustig, maar Joop krijgt wat regen tijdens zijn wacht en op vrijdag zien we overal de buienwolken hangen. We varen zuidoost.
It remains cloudy all day with the occasional rain shower. Hardly any wind, we motor. Around midnight we start rounding the east cape and head more south. Joop is again the unlucky one, during his watch early in the morning he sails into an extensive wind and rain system. It blows 15-20 knots from a south southwesterly direction, straight against us. For a while it reaches 30 knots, no fun. We are surrounded by fishing boats and land is on our starboard side. The rain buckets down, visibility is about nil and the waves build quickly. Joop decides that we turn around and head for the protection of Dent Harbour (indeed a dent in the coast), only five miles back. We anchor there at 11 in the morning and wait until the bad weather has passed. By the end of the afternoon we continue our journey, only a light north easterly wind remains. We motor through a quiet night, we only need to avoid the squid fishing boats. These boats can be seen miles away, they attract the squid with powerful lights and remain stationary.
Het blijft bewolkt en af en toe krijgen we een regenbui over ons heen. Wind is er niet of nauwelijks. Tegen middernacht beginnen we aan het rondden van de oostkaap en gaan steeds meer zuid varen. Joop treft het wederom niet, tijdens zijn wacht 's ochtends heel vroeg raakt hij verzeild in een heel groot regengebied met veel wind, 15-20 knopen uit zuid zuidwestelijke richting, precies waar we heen moeten. Het wakkert korte tijd aan tot 30 knopen. Niet gezellig, om ons heen vissersboten en aan stuurboord vlakbij land. We zien geen hand voor ogen door de regen en de golven bouwen heel snel op. Joop besluit dat we omdraaien en bescherming zoeken in Dent Harbour 5 mijl terug. Om 11 uur ankeren we er en wachten tot het slechte weer weer weg is. Aan het eind van de middag kunnen we verder, er is een lichte noordoostelijke wind over. Een rustige nacht motoren, we hoeven alleen inktvis-vissers te vermijden. Die boten zijn mijlenver al zichtbaar, ze lokken de inktvis met lichtbakken en blijven op de plaats liggen.
Sunday morning we reach Semporna and wind our way through the reefs and follow the canal through the city. There is a lot of boat traffic around Semporna. Military boats, local ferries, tourist boats (diving), freighters and fishing boats all head to and from Semporna. By lunchtime we leave Semporna behind and follow the coast again. 44 miles or at least 11 hours motoring to reach Tawau. Too far we decide, we prefer to anchor here and do the last stretch on Monday. Two canoes with women and children come alongside and ask for food. It has been a long time since we encountered that. We exchange four shells for rice and crackers. The other canoe wants to trade a floor mat, too large to stow on our boat, so we give them some candy. Around sunset thunderclouds arrive and produce lightning, wind and rain. Luckily the 20 knot winds do not last long. Early on Monday morning we motor the final miles to Tawau. We pass by strange fish catching contraptions on poles. This time no fishermen in canoes with floating nets. We have the tide with us, adding 25% to our speed. We anchor in Tawau near the jetty of the Tawau yacht club. Joop inflates the inflatable, we drop it in the water and head ashore for a beer and dinner.
Op zondagochtend naderen we Semporna en varen tussen de riffen door naar het kanaal dat door de stad loopt. Bij Semporna is er veel bootverkeer. Militaire boten, lokale veerboten, toeristenboten (duiken), vrachtboten en vissers varen af en aan. We zwaaien heel wat af. Tegen lunchtijd laten we Semporna achter ons. Het is nog 44 mijl oftewel 11 uur varen naar Tawau. Te ver wat ons betreft, we ankeren liever en varen het laatste stukje op maandag. Twee kano's met vrouwen en kinderen erin komen langszij en willen eten. Het is lang geleden dat ons dat overkomen is. We ruilen vier schelpen voor rijst en crackers. De andere kano heeft een vloermat in de aanbieding, maar dat kunnen we niet kwijt op de boot dus we geven ze wat snoepjes. Tegen zonsondergang weer onweer, wind en regen. Gelukkig duurt de 20 knopen wind niet lang. Maandagochtend vroeg moteren we de laatste mijlen naar Tawau. We passeren hele vreemde visvangnetten op palen. Vissers in kano's met netten komen we deze keer niet tegen. We hebben de vloedstroom mee, 25% extra snelheid en zonder problemen bereiken we de Tawau jachtclub, waar we ankeren. Even de bijboot oppompen en tewater laten en dan naar de kant om onze aankomst te vieren met een biertje en lekker eten in de stad.

12 Jan 2011

Finally ready to sail to Tawau

Early this morning  Joop transported 250 liter diesel in the dinghy.
With ten jerrycans  in the dinghy there was just a tiny spot left for Joop. He had to cross some open water to get to the petrol station 2 kilometers away. I walked, there was no room for me. It is a bit cumbersome, no decent loading spot, all the jerrycans had to be transported up  a seawall made of big rocks, then carried to the Petrol station on a trolley, filled up and transported back again into the dinghy. The whole job took two hours, then Joop could lift the full jerrycans back on board.

Except for bad weather, we leave tomorrow, thursday, for Tawau, where we expect to arrive on Sunday.
Eindelijk klaar om naar Tawau te zeilen

Vanmorgen vroeg heeft Joop 250 liter diesel gehaald met de bijboot. 
Nadat alle 10 jerrycans erin waren gezet was er nog een klein hoekje over voor Joop, die met de bijboot 2 kilometer moest varen over open water om bij het benzinestation te komen. Ik liep, want voor mij was er geen plek. Het is wel een gedoe, de aanlandingsplek voor de bijboot is niet een dokje, maar een zeewering, dus alles moet over grote keien omhoog gesleurd worden, dan naar de benzinepomp, gevuld en weer terug op een karretje. Het hele karwei nam twee uur, waarna Joop alle jerrycans gevuld weer aan boord moest hijsen.

Wind en weder dienende vertrekken we morgen  (donderdag) en verwachten  zondag in Tawau te zijn.
Best wishes for 2011
Our good intention: To publish this blog and keep it up to date during our journey to New Zealand.


Enjoy reading it.
De beste wensen voor 2011
Ons goede voornemen: Deze blog publiceren en bijhouden tijdens onze reis naar Nieuw Zeeland. 


Veel plezier met lezen.