Pages - Pagina's

27 Jan 2011

Ready to sail to Papua New Guinea        

The weather report looks good for crossing from the Sulawesi Sea into the Pacific next week. The chart below is the expected wind next week Tuesday, when we expect to be south of the south cape of Mindanao.
We are leaving tomorrow, Friday and want to arrive in Kavieng six to eight weeks later. We want to stop in Helen's reef and a few small islands.
Gereed om naar Papua Nieuw Guinea te zeilen

Het weerbericht ziet er gunstig uit om van de Sulawesi zee de Stille oceaan in the zeilen volgende week. De weerkaart laat de verwachte wind zien volgende week dinsdag als wij ten zuiden van de zuidkaap van Mindanao verwachten te zijn. Dus we vertrekken morgen, vrijdag, en hopen over zes tot acht weken in Kavieng te zijn. Onderweg willen we stoppen bij Helens rif en een paar kleine eilandjes.

The complete route to PNG is shown in our December 2010 blog "Time planning".
Onze hele route naar PNG is te zien in ons "Tijdsplanning" blog van December 2010.