Pages - Pagina's

2 Oct 2011

            Joop senior died       
                   Joop senior overleden
On Friday 30 September my father finally succeeded in escaping from the clutches of Altzheimers decease and has he, like my mother 3 weeks earlier, the temporary exchanged for the permanent. Soon after Martha's death his health deteriorated and he withered away. He missed her, although he probably did not exactly know who or what he missed. Or maybe he did know, who can tell what happens in a brain shot through with Altzheimer. But clearly he missed the daily visits of Martha and without them his will to go on living vanished. 
The torment of dementia is over for him and that was the best thing that could still happen to him. 
My sister Rieneke and I are a bit surprised by the speed of it all. 
Joop senior will be cremated on Thursday 6 October.
Op vrijdag 30 september is mijn vader er eindelijk in geslaagd om aan de klauwen van Altzheimer te ontsnappen en heeft hij, net als mijn moeder 3 weken eerder, het tijdelijke voor het permanente ingewisseld. Vrij snel na het overlijden van Martha begon zijn gezondheid achteruit te gaan en kwijnde hij zienderogen weg. Hij miste haar, alhoewel hij waarschijnlijk niet presies wist wie of wat hij miste. Of toch wel, wie zal zeggen wat er nog omgaat in een door Altzheimer lekgeschoten brein. Wat wel duidelijk is, is dat zonder de dagelijkse bezoeken van Martha, zijn toch al geringe lust tot leven volledig verdwenen was. 
De marteling van de dementie is nu voorbij en dat is het beste wat hem nog kon overkomen. Mijn zus Rieneke en ik zijn opgelucht, maar wel ietwat verbijsterd over de snelheid waarmee dit gebeurd is. 
Joop senior wordt op donderdag 6 oktober in stilte gekremeerd.